Akademia Marynarki Wojennej

POLIFEM – to system fotogrametrycznej kamery podwodnej wyposażonej w macierz laserów oraz aplikację do komputerowej analizy obrazów pod nazwą SKAL. Kamera jest połączona z komputerem na powierzchni za pomocą miękkiej kabloliny i umożliwia pracę on-line operatorowi analizującemu dane. Dostępne są wersje dla nurka oraz instalowane na pojeździe ROV.

System POLIFEM może mieć szerokie zastosowanie w rożnych dziedzinach badań podwodnych: w badaniach inżynieryjnych (diagnostyka techniczna), badaniach oceanograficznych, archeologii podwodnej, identyfikacji obiektów podwodnych itp. Wszędzie tam, gdzie konieczne jest określanie wymiarów badanych obiektów. To pierwszy od ponad 30 lat polski produkt wykorzystujący metody fotogrametrii podwodnej, pierwszy tego typu produkt oparty o analizę obrazów cyfrowych! Jeden z niewielu na świecie i jedyny, którego parametry metrologiczne zostały zdefiniowane podczas badań w warunkach laboratoryjnych i rzeczywistych przez ośrodek naukowo-badawczy.

Za pomocą aplikacji SKALA można dokonać zwymiarowania kadru dzięki czemu możliwe jest wykonanie pomiarów wielkości obiektów uwidocznionych w kadrze z procentową niepewnością pomiarową rzędu ±2%. Aplikację SKALA i system POLIFEM opracowano w ramach projektu POIG.01.04.00-22-069/13.

TOFIK – czyli Modułowy bezzałogowy system głębinowy do badania środowiska wodnego i obiektów podwodnych powstał w ramach projektu POIG.01.04.00-22-069/13. Jest to modułowe urządzenie zanurzalne, składające się z dwóch współpracujących, zdalnie sterowanych pojazdów podwodnych. Pojazdu dużego, będącego klasycznym pojazdem miniROV o nazwie KH-200, wyposażonego w moduł dodatkowego, zdalnie sterowanego pojazdu o mniejszych gabarytach, na pokładzie którego znajdować się będzie system wizyjny przeznaczony do wymiarowania obserwowanych obiektów podwodnych.

Pojazd jest wyposażony w kamerę wysokiej rozdzielczości, oświetlenie, oraz sonar nawigacyjny umożliwiający unikniecie przeszkód. Sterownie odbywa się za pomocą manipulatora, a wszystkie elementy powierzchniowe umieszczone są w skrzyni typu Pelicase. Pojazd umożliwia pracę na głębokości do 150 m, i jest wyposażony w 300 m kabloliny światłowodowej.

miniUSV GAMBIR jest małogabarytową jednostką typu USV (Unmanned Surface Vehicle), stworzoną jako demonstrator Technologii Antykolizyjnych autonomicznych platform nawodnych, w ramach projektu DOBR-BIO4/090/13137/2013 - APN.

Zwarta lekka konstrukcja, oraz bogate wyposażenie pokładowe oraz niskie zapotrzebowanie na energie elektryczną, umożliwia wykorzystanie jednostki w różnorodnych warunkach. W miejscach trudno dostępnych lub niebezpiecznych dla człowieka, na akwenach bardzo płytkich, skażonych lub objętych „strefą ciszy”.

Podstawowym wyposażeniem jednostki jest system sterowania, transmisji danych, systemy pozycjonowania (DGPS, kompas), oraz systemy pomiarowe, w zależności od potrzeb echosonda jednowiązkowa lub wielowiązkowa. Istnieje wersja wyposażona w windę umożliwiającą dokonywanie profili pionowych miernikami środowiskowymi, takimi jak sondy CTD, profilomierze prędkości dźwięku, etc.


Opracowanie metod i technologii wspomagania ochrony perymetrycznej terenów granicznych i portów lotniczych w oparciu o zaawansowaną analizę sygnałów akustycznych i obrazów wizyjnych

Projekt nr O ROB 0007 01/ID7/1 wykonany na zlecenie NCBiR

Cel projektu to zwiększenie możliwości wykrywania zagrożeń wzdłuż granicy państwa na rzece Bug oraz obserwacja obszaru dostępnego dla pasażerów na lotniskach cywilnych.

Podczas Balt Military EXPO prezentowany będzie system do obserwacji granicy rzecznej państwa w postaci łodzi patrolowej wyposażonej w nowoczesne urządzenia obserwacyjno-rejestrujące.

Szybka łodź patrolowa umożliwiająca pływanie po bardzo płytkim akwenie wyposażona została w kamerę termowizyjną oraz systemy obserwacji akustycznej w postaci liniowej anteny oraz systemu „Microflown„ specjalnie przydatnego do lokalizacji źródeł akustycznych o charakterze impulsowym.

System posiada urządzenia do lokalizacji zdarzeń na specjalnym ploterze umieszczonym na łodzi. Ponadto łódź patrolowa współpracuje z liniową antena geofonów umieszczonych w wybranej strefie brzegowej.

Jednostka patrolowa jest niezależnym systemem mobilnym posiadającym możliwość przesyłania danych w postaci raportów zdarzeń do współpracującej z nią placówki Straży Granicznej.

Prezentowana będzie łódź patrolowa z pełnym wyposażeniem operacyjnym.

Konsorcjum, które wykonało projekt:
Lider: Akademia Marynarki Wojennej, Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego, Katedra Hydroakustyki

Członkowie konsorcjum:
Wojskowa Akademia Techniczna, Instytut Optoelektroniki
Firma ESA Projekt Sp. z o.o.
firma Cree Yacht Bartosz Puchowski

Ochrona granicy państwowej na Zalewie Wiślanym przy wykorzystaniu nowoczesnych metod wykrywania zdarzeń

Projekt nr O ROB 0020 03 003 realizowany na zlecenie konkursowe NCBiR

Zasadniczym celem projektu jest zwiększenie możliwości wykrywania zdarzeń na granicy RP poprzez ciągłą obserwację pasa granicznego, który może on przebiegać wzdłuż lądu lub na akwenie wodnym. Zbudowany system w formie demonstratora technologii przewidziany jest do zastosowania na granicy państwa przebiegającej wzdłuż Mierzei Wiślanej oraz Zalewu Wiślanego.

System składa się z trzech funkcjonalnych części umożliwiających obserwację nawodną z wykorzystaniem określonych pasm fal elektromagnetycznych, w zakresie pasma widzialnego i podczerwieni (kamery światła widzialnego i termowizyjne) oraz radaru pracującego na fali ciągłej w paśmie 9,3 GHz. Do obserwacji przestrzeni podwodnej zastosowano anteny detektorów hydroakustycznych (hydrofony) oraz detektory magnetyczne. Umożliwiają one rejestrowanie zdarzeń podwodnych oraz lokalizację i śledzenie ruchu źródeł wytwarzających zaburzenia akustyczne rozchodzące się pod wodą. Do monitorowania lądowego pasa granicznego zastosowano dodatkową antenę akustyczną oraz zestaw geofonów.

Funkcjonalnie zbudowany system można podzielić na cztery podstawowe części:
- autonomiczna platforma pływająca,
- system obserwacji optycznej i termowizyjnej,
- system obserwacji granicznego pasa lądowego,
- system przesyłania i zobrazowania danych, w tym również sygnałów alarmowych.

System na bieżąco współpracuje z łodzią patrolową stacjonującą na akwenie wodnym, placówką Straży Granicznej oraz patrolami motorowo-pieszymi.

Projekt jest w końcowej fazie realizacji.

Skład Konsorcjum:
Lider: Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa, Katedra Hydromechaniki i Hydroakustyki

Członkowie konsorcjum:
Akademia Marynarki Wojennej, Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego, Katedra Hydroakustyki,
Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki, Katedra Akustyki i Multimediów
firma RadioSys Sp. z o.o.