BALT MILITARY EXPO

Tegoroczne targi Balt Military Expo i InterMarE South Baltic odbędą się w dn. 20 - 22 kwietnia 2021 r. w formule ONLINE

Bezpieczeństwo i komfort wystawców, zwiedzających i współorganizatorów są naszym najwyższym priorytetem
Zarówno wiedza organizatorów, uwzględnienie niecodziennych okoliczności, a także informacje przekazywane podczas licznych, bezpośrednich kontaktów utwierdziły nas w przekonaniu, że organizacja Targów w zaplanowanym terminie 20-22.04.2021 r. w formule B2B zagraża bezpośrednio zdrowiu nas wszystkich oraz stawia pod znakiem zapytania realizację biznesowych celów interesariuszy wydarzenia.
więcej...Patronat Honorowy
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy

Bałtyckie Targi Militarne Gdańsk, 20-22 kwietnia 2021 / AMBEREXPO

Bałtyckie Targi Militarne realizowane są w ścisłej współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej, Inspektoratem Marynarki Wojennej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Centrum Operacji Morskich – Dowództwem Komponentu Morskiego Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Koncentrują się na tematyce bezpieczeństwa morskiego, systemach obronnych oraz ratownictwa na morzu i lądzie. Wystawa Dedykowana jest Marynarce Wojennej RP, jednostkom specjalnym, żandarmerii wojskowej i służbom zabezpieczenia logistycznego Wojska Polskiego, Straży Granicznej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Krajowej Administracji Skarbowej i Służbie Więziennej.

Targom BALT-MILITARY-EXPO towarzyszą konferencje i wystawy:

IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna NATCON
„Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa”

Celem konferencji jest budowa platformy wymiany wiedzy między przyszłymi użytkownikami, przemysłem i instytucjami naukowo-badawczymi krajów nadbałtyckich, priorytetową tematyką: rozwiązania z obszaru wojskowej techniki morskiej oraz bezpieczeństwa na morzu i wybrzeżu w portach i obiektach infrastruktury krytycznej, a także w zakresie ratownictwa morskiego. Tematyka ta wpisuje się w strategię Ministerstwa Obrony Narodowej w zakresie priorytetowych kierunków badań prowadzonych w resorcie w latach 2013-2022. Organizatorami konferencji są: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A., Akademia Marynarki Wojennej, Międzynarodowe Targi Gdańskie.