KONKURSY

Po raz pierwszy podczas Bałtyckich Targów Militarnych zostanie zorganizowany Konkurs o Nagrodę Prezydenta RP. Nagroda jest przyznawana Wystawcom za najlepsze produkty służące obronności i bezpieczeństwu wyróżniające się walorami eksploatacyjnymi, innowacyjnymi oraz oryginalnością. W konkursie biorą udział wszystkie produkty zgłoszone do Konkursu o Nagrodę Grand Prix im. kontradmirała Xawerego Czernickiego.

Swoje nagrody przyznają również:
• Minister Obrony Narodowej
• Inspektor Marynarki Wojennej RP
• Komendant Główny Straży Granicznej
• Rektor, Komendant Akademii Marynarki Wojennej W Gdyni
• Prezes Polskiej Izby Producentów Na Rzecz Obronności Kraju
• Krajowe Stowarzyszenie Informacji Niejawnych