Mirosław Mordel

Szanowni Państwo!

Odbywająca się w Gdańsku wystawa BALT-MILITARY-EXPO 2016 wraz z konferencją NATCON pretenduje do miana największej imprezy tego rodzaju w regionie Morza Bałtyckiego. W ramach tegorocznych targów zostaną zaprezentowane najnowsze rozwiązania w zakresie systemów dowodzenia, uzbrojenia morskiego, ochrony morskiej infrastruktury krytycznej i bezpieczeństwa morskiego. Bałtyckie Targi Militarne, które organizowane są pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej i Inspektoratu Marynarki Wojennej, to także ceniona w sferach profesjonalistów platforma spotkań i wymiany poglądów między twórcami techniki obronnej z jej użytkownikami.

Szybko zmieniająca się sytuacja geopolityczna w stosunku do wolno zmieniających się zasobów technicznych to najnowsze wyzwania, z jakimi będą się w przyszłości mierzyć użytkownicy morza. Rozwój systemów bezzałogowych oraz modułowych wymusza konieczność ciągłej modernizacji oraz rozwoju technologicznego przemysłu morskiego.
Gwałtownie rosnąca ekspansja przybrzeżnych stref ekonomicznych, eksploracja rejonów bogatych w surowce energetyczne oraz konieczność ochrony bezpieczeństwa morskich linii komunikacyjnych, w niespotykanym dotychczas stopniu zmieniły obraz bezpieczeństwa na morzu. Obecny ład morski jest efektem aktualnych zagrożeń w tym asymetrycznych oraz wynikiem regionalnej i globalnej zmiany układu sił.

Targi BALT-MILITARY-EXPO i ich organizatorzy mają na celu:
  • zbudowanie wzajemnej platformy zrozumienia;
  • wymianę wiedzy w zakresie technologii morskich;
  • wskazanie nowoczesnych trendów technologicznych w świecie;
  • rekonesans potrzeb użytkowników w celu zaoferowania im w pełni satysfakcjonującej oferty owocującej lukratywnymi kontraktami.

Dlatego z przyjemnością oczekujemy na przybycie ludzi kreatywnych, morskich pasjonatów, przedstawicieli kadry kierowniczej, kluczowych decydentów, specjalistów, potencjalnych nabywców i gości z całego świata, pragnących zaprezentować lub wykorzystać do swych potrzeb nowoczesne systemy zapewniające kompleksowe bezpieczeństwo na morzu.

Kontradmirał Mirosław MORDEL
Inspektor Marynarki Wojennej,
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych