Piotr Stocki

Szanowni Państwo,

Z radością przyjmuję fakt, że już po raz czternasty organizowana jest w Gdańsku kolejna edycja Bałtyckich Targów Militarnych BALT – MILITARY – EXPO. Powodem do satysfakcji jest również stała na nich obecność Straży Granicznej, formacji, która w tym roku obchodzi właśnie jubileusz 25 lat swojego istnienia.

Przez te wszystkie lata Morski Oddział Straży Granicznej bez chwili przerwy realizuje swoje ustawowe zadania na lądzie, morzu i w powietrzu. Dynamiczne zmiany w świecie i zwiększający się ruch osób stanowią wielkie wyzwanie także dla służb granicznych, które muszą właściwie reagować na takie zjawiska. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej i Układu z Schengen spowodowało zasadnicze zmiany w formach działania i właściwości Straży Granicznej. Związane z tym zniesienie kontroli granicznej na granicach wewnętrznych wskazuje na wagę odpowiedzialności spoczywającej na Straży Granicznej za ochronę granicy zewnętrznej Unii Europejskiej – za nią rozciąga się obszar swobody podróżowania bez kontroli granicznych aż po Atlantyk. Niezbędne stało się również wspólnotowe pojmowanie kwestii ochrony granic jako integralnego elementu bezpieczeństwa państw członkowskich Unii Europejskiej. Funkcjonariusze MOSG aktywnie włączają się w działania Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych Unii Europejskiej FRONTEX, wspierając inne państwa członkowskie Unii Europejskiej najbardziej zagrożone nielegalną migracją.

Bałtyckie Targi Militarne BALT – MILITARY – EXPO są doskonałą okazją, by zaprezentować najnowsze osiągnięcia techniki, wymienić się doświadczeniami z działań prowadzonych dla obrony, bezpieczeństwa i ratownictwa na morzu, ale także wskazać potrzeby i kierunki, w jakich należy podążać. Wszystkim uczestnikom Targów życzę owocnych spotkań, rozmów i realizacji podejmowanych zamierzeń.

kontradm. SG Piotr Stocki
Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej