Rada Programowa BALT-MILITARY-EXPO

PREZYDIUM RADY PROGRAMOWEJ
Przewodniczący Rady Programowej
Bartosz Kownacki
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej

Zastępca Przewodniczącego Rady Programowej
kadm. Mirosław Mordel
Inspektor Marynarki Wojennej Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych

Zastępca Przewodniczącego Rady Programowej
dr inż. Andrzej Kilian,
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej SA

SKŁAD RADY PROGRAMOWEJ
 • płk dr hab. inż. Sławomir Augustyn, Szef Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych, Ministerstwo Obrony Narodowej
 • płk Lesław Bryłkowski, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku
 • płk dr Karol Dymanowski, Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej, Ministerstwo Obrony Narodowej
 • Adam Hałaciński, Dyrektor Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych
 • kadm. Krzysztof Jaworski, Dowódca 3 Flotylli Okrętów
 • Andrzej Kasprzak, Prezes Zarządu, Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.
 • st. bryg. Tomasz Komoszyński, Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku
 • Sławomir Kułakowski, Prezes Polskiej Izby Producentów na Rzecz Obronności Kraju
 • płk Witold Lewandowski, Szef Zespołu Zwierzchnictwa Organizacyjnego, Departament Zwierzchnictwa na Siłami Zbrojnymi, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
 • Krzysztof Łaba, Dyrektor Działu Zarządzania Programami na rzecz Bezpieczeństwa i Obronności Państwa w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
 • płk Marek Nienartowicz, Szef Oddziału Programowania Mobilizacji Gospodarki i Rezerw Strategicznych w Zarządzie Logistyki-P4 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
 • kmdr Krzysztof Olejniczak, Szef Szefostwa Techniki Morskiej Inspektorat Uzbrojenia
 • kmdr SG Piotr Patla, Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej
 • kpt. żw. Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
 • insp. Jarosław Rzymkowski, Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku
 • Tomasz Słaboszowski, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku
 • Anna Stępniak, Wydział Współpracy Międzynarodowej Przemysłu Obronnego, Departament Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Rozwoju
 • dr Władysław Ryszard Sulęta, Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
 • kmdr prof. dr hab. Tomasz Szubrycht, Rektor – Komendant Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
 • płk Krzysztof Tarnowski, Szef Oddziału Bezzałogowych Środków Walki, Dowództwo Generalne Rodzajów Sił zbrojnych
 • kmdr Radosław Tokarski, Dowódca Jednostki Wojskowej Formoza
 • płk Sławomir Urbański, Komendant Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Elblągu
 • Maciej Zawadzki Dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa SAR
 • wiceadm. dr hab Stanisław Zarychta, Dowódca Centrum Operacji Morskich, Dowódca Komponentu Morskiego
 • płk Dariusz Żuchowski, Zastępca Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych – Szef Logistyki