zakres tematyczny

Bezzałogowe pojazdy pływające:
 • platformy nawodne i podwodne
 • systemy łączności
 • kamery, osprzęt, oświetlenie
 • projekty badawcze
 • ochrona i obrona

Bezzałogowe statki powietrzne:
 • statki powietrzne
 • kamery, osprzęt, uzbrojenie
 • urządzenia łączności
 • silniki spalinowe i elektryczne
 • rozwiązania informatyczne/aplikacje
 • systemy wspomagające
 • projekty badawcze
 • ochrona i obrona

Bezzałogowe pojazdy lądowe:
 • platformy lądowe
 • kamery, osprzęt, uzbrojenie
 • silniki spalinowe i elektryczne
 • rozwiązania informatyczne/aplikacje
 • moduły do platform bezzałogowych